Delårsrapporter och bokslutskommunikér

Lantmännens delårsrapporter publiceras tertialvis, var fjärde månad. Här hittar du våra nedladdningsbara rapporter, och även en presentation som förklarar periodens resultat. 

Tidigare rapporter

Finansiella resultatmått