Delårsrapporter och bokslutskommunikér

Lantmännens delårsrapporter publiceras tertialvis, var fjärde månad. På den här sidan finns nedladdningsbara rapporter och en presentation som förklarar senaste periodens resultat. 

Senaste rapport och presentation

Tidigare rapporter

Finansiella resultatmått