Delårsrapporter och bokslutskommunikéer

Lantmännens delårsrapporter publiceras tertialvis, var fjärde månad. På den här sidan finns nedladdningsbara rapporter och en presentation som förklarar senaste periodens resultat. 

Tidigare rapporter

Finansiella resultatmått