Att det finns ett samband mellan hur vi mår och vad vi äter vet de flesta idag, och många väljer aktivt mat som ger positiva effekter för vår hälsa. När maten är balanserad och ger oss lagom med energi tillsammans med alla näringsämnen som behövs fungerar kroppen på rätt sätt.