Viktiga sakfrågor

Med utgångspunkt i omvärldsbevakning och intressentdialoger har vi identifierat ett antal specifika frågor som är särskilt angelägna för många av våra kunder och konsumenter. Framförallt handlar det om frågor kopplade till hållbar odling, våra råvaror och produkter. Här hittar du information om Lantmännens syn på och arbete med dessa.