Vi har identifierat ett antal specifika frågor som är särskilt angelägna för många av våra kunder, konsumenter och andra intressenter. Framförallt handlar det om frågor kopplade till hållbar odling, våra råvaror och produkter. Här hittar du information om Lantmännens syn på och arbete med dessa.