Föreningsstämma

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Föreningsstämma 2021

Lantmännens föreningsstämma hålls den 11 maj på Lantmännens huvudkontor St Göransgatan 160A, Stockholm samt för fullmäktige via digitalt verktyg med individuell inloggning. Övriga kommer att kunna följa webbsändningen live på den här sidan.

Extra föreningsstämma 12 november 2020

En extra föreningsstämma hölls den 12 november på Lantmännens huvudkontor i Stockholm

Föreningsstämma 7 maj 2020

Lantmännens föreningsstämma hölls den 7 maj kl 10.00 på Lantmännens huvudkontor i Stockholm.