Lantmännens Föreningsstämma 2024 kommer att äga rum den 7 maj.