Lantmännens föreningsstämma ägde rum den 11 maj på Lantmännens huvudkontor i Stockholm samt för fullmäktige via digitalt verktyg. 

Extra föreningsstämma 12 november 2020

En extra föreningsstämma hölls den 12 november på Lantmännens huvudkontor i Stockholm