Föreningsstämma

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Extra föreningsstämma 12 november 2020

En extra föreningsstämma hålls den 12 november kl 10:00 på Lantmännens huvudkontor St Göransgatan 160A, Stockholm samt för fullmäktige via digitalt verktyg med individuell inloggning. Övriga kan följa webbsändningen live på den här sidan.

Föreningsstämma 7 maj 2020

Lantmännens föreningsstämma hölls den 7 maj kl 10.00 på Lantmännens kontor, St Göransgatan 160 A i Stockholm.