Föreningsstämma

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

YouTube preview

Se webbsändningen från extra föreningsstämma i november

Extra föreningsstämma 12 november 2020

En extra föreningsstämma hölls den 12 november på Lantmännens huvudkontor St Göransgatan 160A, Stockholm samt för fullmäktige via digitalt verktyg med individuell inloggning. Övriga kunde följa webbsändningen live på den här sidan.

Förtida tilläggsyrkanden till den extra föreningsstämman efter de s.k. motionstorgen 5/11

Tilläggssyrkande under extra föreningsstämman

Föreningsstämma 7 maj 2020

Lantmännens föreningsstämma hölls den 7 maj kl 10.00 på Lantmännens kontor, St Göransgatan 160 A i Stockholm.