SVALÖV

FRAMTIDSGÅRDEN

På Lantmännens Framtidsgård Svalöv finns en banbrytande anläggning för växtförädling där ny teknologi öppnar upp för snabb och precis växtförädling. Genom användning av nya skräddarsydda odlingskammare och ett brett spektrum av metoder i laboratoriet får vi unika förutsättningar att ta fram växtsorter, som lever upp till krav och önskemål för framtidens jordbruk och livsmedel. Arbetet i kammare och på laboratorium kompletteras sedan med testning av sorterna under fältförhållandeDärefter förökas sorterna upp i volymer som kan säljas som utsäde.

I Svalöv finns även ett modernt jordbruk där olika initiativ inom Lantmännens program Framtidens Jordbruk utvecklas och testas i praktiken.

1886

Svalöv har varit Sveriges centrum för toppmodern växtförädling sedan 1886.

Svalövsgården är ett unikt samarbete mellan den avancerade växtförädlingen och det moderna jordbruket.

200 hektar

På gården finns 200 hektar med fler än 100 000 testrutor till fältförsök och förökningar.

Växtförädling för Framtidens Jordbruk

Det ställs stora krav på jordbruket framöver, det ska bli klimatneutralt, ha minimal påverkan på miljön och samtidigt ge god avkastning och kvalitet. Med växtförädling kan vi ta fram sorter med nya och förbättrade egenskaper. Det kan till exempel vara sorter som ger högre avkastning med mindre insatsvaror. Växter som är mer effektiva i att ta upp näring och som har ökad sjukdomsresistens. ​

Arbetet med växtförädling är otroligt inspirerande! I Svalöv arbetar jag tillsammans med mina kollegor för att ta fram konkreta lösningar på stora hållbarhetsutmaningar, samtidigt som vi bidrar till en mer lönsam växtodling.

Desirée Börjesdotter, Växtförädlingschef
YouTube preview

Speed breeding

I Svalöv investerar vi i den senaste tekniken för växtförädling. Vår nya anläggning kommer att ha nio växtkammare, där odlingsmiljön kan styras i detalj. Med noggrann reglering av ljus och temperatur kan vi skapa förutsättningar för speed breeding där upp till sex generationer kan skördas på bara ett år. Därmed snabbas processen för växtförädling upp betydligt.

Sekvensering och genomisk selektion

Med hjälp av robotar kan vi på kort tid ta tusentals bladprover och utvinna DNA från en stor mängd småplantor. Därefter läser vårt nya sekvenseringsinstrument av specifika delar av varje plantas DNA. Den stora mängd information som vi därigenom får analyseras med avancerade statistiska algoritmer för att hitta kopplingar mellan variationer i arvsmassan och en rad viktiga egenskaper. På så sätt kan vi snabbt välja ut plantor med särskilt värdefulla egenskaper – plantor som kommer att bli framtidens sorter.

Dataanalys

Med hjälp av drönare med avancerade kameror tas tusentals bilder av de växande sortkandidaterna som odlas på fälten. Bildmaterialet analyseras och vi kan dra slutsatser om hur sorterna utvecklas och upptäcka sjukdomar eller angrepp.

Med nya metoder som speed breeding, big data och prediktionsmodellering har vi lyft vår växtförädlingsverksamhet till en helt ny nivå vad gäller snabbhet, precision och framsteg. 

Alf Ceplitis, Gruppchef Populationsförädling & Technology Manager