Nordisk välbalanserad kost ger en rik mikrobiota och bidrar till ett friskare liv. Det visar en undersökning av tarmbakterierna hos 10 000 individer.

Professor Marju Orho-Melander och hennes forskargrupp vid Lunds universitet har använt data från den stora populationsbaserade kohortstudien SCAPIS. Sammanlagt användes data från ungefär 10 000 individer från Malmö och Uppsala. Bland annat har forskarna undersökt kopplingen mellan kostvanor och hur rik tarmfloran, mikrobiotan, är. Som utgångspunkt valde de kostråden som bygger på de nordiska näringsrekommendationerna, både vad man bör äta mer av och vad man bör begränsa eller byta ut mot bättre alternativ. Personerna i studien har fått svara på hur mycket av, och hur ofta, de äter olika livsmedel. Marju Orho-Melanders forskarkollega Ulrika Ericson har sedan bearbetat dessa data.

Vi har tittat på tolv komponenter i kosten som fullkorn, grönsaker, frukt och nötter.

Vi har tittat på tolv komponenter i kosten som emepelvis fullkorn, grönsaker, frukt och nötter. Svaren har sedan på individnivå omvandlats till ett index som visar hur väl rekommendationerna följts, säger Marju Orho-Melander. Nästa steg var att undersöka hur tarmens mikrobiota var kopplad till matvanorna. Där upptäcktes ett tydligt mönster: ju bättre följsamhet till råden desto rikare tarmflora. Det allra bästa med SCAPIS ur forskningssynpunkt är att det ingår en uppföljning omkring nio år efter att den första studien genomfördes. Marju Orho-Melander säger att hon ser fram emot att få se vad som händer i kroppen – och tarmfloran – under så lång tid. När uppföljningen är färdig kan vi till exempel titta på skillnaden i tarmflora hos någon som inte hade diabetes i första omgången men som sedan har fått det. Och eftersom vi får kostdata igen kan vi se vem som har ändrat sina matvanor till det bättre eller sämre, eller behållit dem, och hur det har påverkat tarmfloran och sjukdomsutvecklingen.

Ett stort antal sjukdomar har kopplats till tarmens mikrobiota, oftast en mindre artrik sådan, förklarar Marju Orho-Melander. Några exempel är fetma, typ 2- diabetes, hjärt-kärlsjukdom, Parkinsons och Alzheimer. Med den här stora studien med upprepade mätningar blir det lättare att utföra analyser som inte bara kan säga något om samband. De kan också ge ledtrådar om kausalitet, alltså om och hur din tarmflora faktiskt påverkar risken för framtida sjukdomsutveckling, avslutar Marju Orho-Melander.

Text: Karin Janson
Foto: ISTOCK