Revisorer

Lantmännens förtroendevalda revisorer samt Revisionsbyrån E&Y AB.

Ann-Sofi Ignell

Förtroendevald revisor

Adress: Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Mer information

Jimmy Grinsvall

Förtroendevald revisor

Adress: Ryda Övergården 1
511 99 Sätila

Mer information

Kristina Glantz Nilsson

Förtroendevald revisor

Revisionsbyrån Ernst & Young

Andreas Troberg

Auktoriserad revisor
Ernst & Young
Adress: Box 7850, 103 99 Stockholm
Tel: 08 520 59 000
E-post: andreas.troberg@se.ey.com