Revisorer

Lantmännens förtroendevalda revisorer samt Revisionsbyrån E&Y AB.

Maude Fyrenius

Förtroendevald Revisor

Adress: Hall Nors 503
624 56 Lärbo

Mer information

Revisionsbyrån E&Y AB

Anders Kriström

Auktoriserad revisor
EY (Ernst & Young)
Box 7850, 103 99 Stockholm
Tel: +46 (0)8 520 59 000
 anders.kristrom@se.ey.com