icon

Tillsammans med våra ägare, 18 000 engagerade svenska bönder, tog vi 2015 första steget mot en omställning av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller konkreta åtgärder som gynnar biologisk mångfald och minskar klimatpåverkan.

Tillsammans med våra ägare, 18 000 engagerade svenska bönder, tog vi 2015 första steget mot en omställning av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller konkreta åtgärder som gynnar biologisk mångfald och minskar klimatpåverkan.

713 600 ton

skördat spannmål enligt programmet sedan 2015

-45% CO2

Vete odlat enligt programmet har en minskad klimatpåverkan med upp till 45%.

-49 200 ton CO2

49 200 ton CO2 har besparats genom programmet sedan starten 2015

Så funkar odlingsprogrammet

I Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur för Framtidens Jordbruk odlas spannmål efter kriterier som minskar klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald. Med Klimat & Natur driver vi utvecklingen, möter marknadens efterfrågan på hållbart producerade livsmedel och skapar möjligheter för lantbrukare att minska klimat- och miljöpåverkan i odlingen. Produkterna från odlingsprogrammet har sedan 2015 minskat klimatavtrycket med upp till 45 procent och odlingen omfattar idag vete, korn, råg och havre.

 

Ett program, fyra sädesslag

   

Vete har odlats sen starten av programmet 2015.

Råg började också odlas redan 2015.

2020 inkluderas havre inom Klimat & Natur. 

2022 började korn odlas enligt programmet. 

YouTube preview

Våra partners

Viljan att ställa om jordbruket finns och jag talar för många av mina kollegor, men vi behöver hjälp att skapa en ekonomisk hållbarhet också. Det är små marginaler i jordbruk.

Patrik Holmgren, Odlar enligt Klimat & Natur på Högestads gods