icon

Tillsammans med våra ägare, 18 000 engagerade svenska bönder, tog vi 2015 första steget mot en omställning av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller konkreta och mätbara åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

Tillsammans med våra ägare, 18 000 engagerade svenska bönder, tog vi 2015 första steget mot en omställning av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller konkreta och mätbara åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

713 600

ton skördat spannmål enligt programmet sedan 2015

49 200

ton CO2 har besparats genom programmet sedan starten 2015

24 700

lärkrutor för att främja den biologiska mångfalden

Nyhet 2023: Fossilfri värdekedja

I samarbetet med Yara inkluderas fossilfritt mineralgödseln i odlingsprogrammet och en första skörd av fossilfritt producerad spannmål kommer redan under 2023. Det kommersiella erbjudandet från odlingen är i linje med minskningstakten i Parisavtalet och med initiativet Science Based Initiative mål för jordbrukssektorn. Det innebär en betydande ytterligare minskning av klimatavtrycket med cirka 20 procent i odlingsprogrammet Klimat & Natur.

Ett program, fyra sädesslag

   

2015 började vete odlas enligt Klimat & Natur. 

2015 började råg odlas enligt Klimat & Natur.

2020 började havre odlas enligt Klimat & Natur. 

2022 började korn odlas enligt Klimat & Natur. 

YouTube preview

Våra partners

Viljan att ställa om jordbruket finns och jag talar för många av mina kollegor, men vi behöver hjälp att skapa en ekonomisk hållbarhet också. Det är små marginaler i jordbruk.

Patrik Holmgren, Odlar enligt Klimat & Natur på Högestads gods