Till barnmat används bara de allra bästa partierna av havre och vete. I projektet Baby Grain Passport skapas digitala system för att underlätta arbetet med spårbarhet och hållbarhet i produktionen.

Spannmål som ska användas för barnmat, som gröt och välling, behöver hålla extra hög kvalitet. Till exempel finns bestämmelser kring halter av tungmetaller och mykotoxinhalter (giftiga ämnen från svampangrepp). I det Formasfinansierade forskningsprojektet Baby Grain Passport skapas digitala system och verktyg för att underlätta arbetet med att identifiera och hantera utvalda spannmålspartier.

Målet är att få bättre överblick på kvaliteten i vete och havre för barnmatstillverkning.

Målet är att få bättre överblick på kvaliteten i vete och havre för barnmatstillverkning. Vi lägger stor vikt vid att ta fram underlag för att hitta de riktigt bra partierna och vid att se var vi kan odla den allra bästa spannmålen för detta ändamål så att vi inte för in problem i kedjan från början, säger Kristin Piikki, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som leder projektet. Istället för vissa utvalda leverantörer skulle man kunna hitta rätt partier som har superkvalitet och som finns ute på marknaden, genom att vi har koll på siffrorna, säger Kristin Piikki.

Projektet är ett samarbete mellan SLU, Lantmännen, Dataväxt AB och Agroväst Livsmedel AB. Artificiell intelligens och datautvinningstekniker används för att överföra »big data« till användbar information. Vi tar fram ett digitalt verktyg som främst kommer att användas internt. Det ska ge oss ett lite bättre grepp på det kunnande som redan finns i våra system. Dessutom ska man kunna koppla upp sig mer dynamiskt mot externt kunnande, säger CG Pettersson, teknisk projektledare på Lantmännen R&D som ansvarar för arbetet med spannmålskvaliteter.imageka6t.png

För barnmat finns fler parametrar som är av vikt för producentledet, som god smak, bra fettsammansättning och bra proteinkvalitet. – Vi fokuserar på kvaliteten på den barnmat vi producerar, det är det viktigaste, säger Katarina Hallne på Semper och tillägger: Vi följer förordningar, direktiv och riktlinjer från EU och Livsmedelsverket så att riskämnen kan undvikas. Vi vill också ha en bra mikrobiologisk standard, då vi har en känslig målgrupp. Först och främst finns en rad standardkrav som vi ska klara av med råge, det vill säga främst väldigt låga nivåer av oönskade substanser. Även om vi inte jobbar direkt med andra kvalitetsparametrar i dag, så blir det ett kortare steg om man skulle vilja börja titta på och styra efter dessa när vi har infrastrukturen på plats, avslutar CG Pettersson.

 

Text: Ebba Arnborg
Foto: ISTOCK