Distrikt Jämtland

Distrikt Jämland är beläget i södra Norrlands inland i mellersta Sverige. Landskapet är ett av de landskap i Sverige med flest personer bosatta på landsbygden. Här har man ett eget språk, jämtska (jamska) och en egen republik, Republiken Jamtland.