Kadmium

Förutom näringsämnen kan odlade grödor också ta upp oönskade ämnen som finns naturligt i åkermarken. Ett av dessa ämnen är kadmium. Halterna är låga i spannmål relativt vissa andra livsmedel, men eftersom mycket av den mat vi äter är spannmålsbaserad, är det ändå viktigt att ha kontroll på och minimera kadmiumhalterna. Lantmännen arbetar aktivt för att minimera kadmiumhalterna i våra livsmedelsprodukter. Det arbetet sker i hela kedjan från jord till bord.