Lantmännens olika verksamheter knyter ihop hela värdekedjan från jord till bord. Tillsammans har vi en unik möjlighet att påverka och forma framtidens jordbruk och hållbara matsystem. Vår gemensamma utgångspunkt är att skapa värde av det åkermarken ger. Därför bedriver vi ett ständigt arbete med forskning och innovation.

Tillsammans mot en bättre framtid

Ingen organisation kan ensamt bygga framtidens jordbruk och hållbara matsystem. Därför sker vårt arbete med forskning och innovation i samverkan med ett stort nätverk av partners - tillsammans jobbar vi mot att forma en bättre framtid.

Lantmännen satsar på innovation från jord till bord. Vår utgångspunkt är alltid att skapa värde ur åkermarken, och därigenom skapa förutsättningar för ett livskraftigt lantbruk och ett hållbart matsystem.