Forskning och innovation

Det krävs mycket av oss för att kunna svara och helst överträffa konsumenternas och kundernas förväntningar, både nu och i framtiden. För att vi ska kunna utvecklas, möta våra utmaningar och behålla vår ställning som ett lönsamt företag satsar vi därför på forskning och innovation inom våra olika verksamhetsområden. 

Lantmännen har en lång tradition av forskning och innovation. Vi investerar i både egna och externa forskningsprojekt för att främja ny kunskap. Varje år lägger vi 250-300 MSEK på olika forsknings- och innovationsprojekt, alltifrån kortare produkt- och processutveckling till längre koncerngemensamma forskningsprojekt. Satsningarna görs framförallt inom spannmålens värdekedja; från växtförädling till konsumtion. För att säkerställa att vi får ut maximalt från våra satsningar arbetar vi aktivt med att ta forskningen vidare till affär.

Satsningsområden i spannmålens värdekedja

Bilden beskriver våra elva olika satsningsområden, allt från hållbar intensifiering av lantbruket till produkter med hälsofördelar. Dessa områden speglar Lantmännens långsiktiga strategi och säkrar upp vår position som ett ansvarstagande företag som utvecklar hållbara lösningar.

Utöver våra elva satsningsområden har vi fyra områden som agerar som en gemensam bas för allt vårt forsknings- och innovationsarbete; mervärde av spannmål, nya affärsmöjligheter, en innovativ företagskultur samt affärer i samarbete med gårdar.

Tidskriften Cerealier

​Tidskriften Cerealier samlar aktuell spannmålsforskning från jord till bord. Syftet med tidskriften är att informera om forskning kring cerealier, deras nytta och användningsområden, samt att inspirera till god mat med spannmål och spannmålsprodukter. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse.

Tidskriften Cerealier ges ut sedan 1989, och kommer ut med 4 nummer per år. Upplagan är cirka 29 000 exemplar. Tidskriften distribueras till opinionsbildare inom mat och hälsa, men det finns möjlighet att själv beställa den. Skicka då ett mail till tidskriftenc@lantmannen.com med information om namn, adress, epost och eventuellt företag/organisation.

Ta del av Tidskriften Cerealier