Information om Lantmännens förlagsandelar 2020-2025

Teckningsperioden är avslutad och det är inte längre möjligt att teckna förlagsandelar.

2019-11-22: Denna sida samlar all information gällande erbjudandet att teckna förlagsandelar i Lantmännen. Det är viktigt att du går igenom allt informationsmaterial och själv tar ställning till om du vill investera i Lantmännens förlagsandelar.

2019-12-1
9: Teckningsperioden för förlagsandelar avslutades den 18 december och tilldelning annonseras den 9 januari. Läs mer här

2020-01-09: Emissionen av förlagsandelar i Lantmännen har övertecknats och den totala emissionsvolymen uppgår till 250 miljoner kronor. Du som har tecknat förlagsandelar och fått tilldelning får besked och betalningsinstruktioner från Nordea via post som skickas idag (9 januari). Läs mer här

2020-01-23: Sista betalningsdag är idag och förlagsandelar har börjat distribueras ut till de som har betalat.

2020-01-28: Idag startar handeln med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan med kortnamn Lant 02. Läs mer här

Om att investera i Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. Alla medarbetare och medlemmar bidrar till verksamheten, och vi har ett gemensamt intresse av att Lantmännen utvecklas på ett positivt sätt. Genom att ge ut förlagsandelar kan Lantmännen erbjuda både medlemmar och medarbetare en möjlighet att få del av resultatet och värdetillväxten i Koncernen.

Syftet med att ge ut förlagsandelar är huvudsakligen att öka intresset och engagemanget för Lantmännen hos både medlemmar och medarbetare samt att bredda kapitalbasen i föreningen. Att investera i värdepapper är något som kräver kunskap, information och eftertanke. En investering innebär både möjligheter och risker. Möjligheten är givetvis en bra avkastning som är direkt kopplad till resultatet i Lantmännen – ju bättre resultat desto högre avkastning.

Risken är att resultatet inte når de nivåer vi hoppas på, något som kan bero på både råvarupriser, energipriser och efterfrågan på våra produkter. Innan du bestämmer dig: se möjligheterna, men var medveten om riskerna!

Vi tror att du som investerar kommer att bli ännu mer intresserad av Lantmännen. Vi hoppas att du ska följa utvecklingen på marknaden, oavsett om det gäller foder, pasta, traktorer eller wienerbröd. Vi hoppas också att du ska följa hur vårt ekonomiska resultat utvecklas och att du ska vara stolt över att äga eller arbeta i ett företag som tar ansvar från jord till bord. Lantmännens utveckling och utdelningen på förlagsandelarna bygger på allt det vi gör tillsammans, som medlemmar och medarbetare!

Stockholm, november 2019

Per Lindahl,
ordförande Lantmännen

Per Olof Nyman,
vd och koncernchef