Emissionen av förlagsandelar i Lantmännen övertecknad

Pressmeddelanden, 2020

I november bjöds medlemmar, medarbetare och företag inom de gröna näringarna in att teckna förlagsandelar i Lantmännen. Intresset för emissionen har varit mycket stort och den totala emissionsvolymen uppgår till 250 miljoner kronor.

Den 22 november 2019 offentliggjordes det att Lantmännens styrelse beslutat att genomföra en emission av förlagsandelar om maximalt 250 miljoner kronor med en löptid på fem år för att bredda kapitalbasen och för att öka engagemanget för Lantmännen bland både medlemmar och medarbetare.

Emissionen övertecknades och Lantmännens styrelse har beslutat om tilldelning av förlagsandelar om totalt 250 miljoner kronor.

– Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen har varit mycket stort från medlemmar, medarbetare och företag inom de gröna näringarna. Det är glädjande att det finns ett stort engagemang för vår verksamhet och en stark tro på att Lantmännen kommer att fortsätta att utvecklas positivt, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Teckningsperioden avslutades den 18 december 2019 och de som tecknat förlagsandelar och fått tilldelning kommer att få besked och betalningsinstruktioner från Nordea via post som skickas idag den 9 januari. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats förlagsandelar.

Mer information om förlagsandelarna finns på Lantmännens hemsida. Vid frågor, mejla gärna forlagsandelar@lantmannen.com.

Vid frågor från media, kontakta: 

Per Lindahl, styrelseordförande, Lantmännen
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Michael Sigsfors, tf. ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0704 22 28 65
E-post: michael.sigsfors@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder.