Vad vi erbjuder

Vi investerar i våra medarbetare eftersom vi vet att de är vår viktigaste framgångsfaktor. Bredden på vår verksamhet inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för både specialister och generalister, inom olika bolag och olika branscher i fler än 20 länder.

Oavsett var du arbetar inom Lantmännen vill vi att du ska se och kunna bidra till helheten vi skapar tillsammans. Därför jobbar vi för att skapa en inkluderande kultur med starkt fokus på samarbete. Om du är en lösningsorienterad person med öppet sinne som vågar testa nya vägar framåt – då har du kommit helt rätt.


Fyra anledningar att välja oss

Vi har en vänlig kultur som bygger på öppenhet och respekt för varandra, där det är lätt att göra sin röst hörd och att påverka. Vi uppmuntrar varandra att säga vad vi tycker, och tar ansvar både för vårt eget arbete och för koncernens väg framåt. Genom att ta ägarskap för resultat, samarbeta och utforska nya möjligheter tar vi tillsammans våra affärer till en ännu högre nivå.

Vi är en stor internationell koncern med spännande affärer i hela värdekedjan – från grodden i jorden till maten på bordet. Med vår bredd av affärer inom lantbruk, maskiner, bioenergi, livsmedel och fastigheter kan vi erbjuda varierande karriärmöjligheter inom olika branscher, länder, bolag och kompetensområden.

För mer än hundra år sedan gick en grupp lantbrukare samman för att skapa nya sätt att skapa värde av spannmål. Det var början på vårt kooperativ, och sedan dess har mycket uppnåtts. Idag är vi en stor och lönsam koncern med bolag inom många olika branscher – men fortfarande med rötterna i en stolt historia och med ett långsiktigt perspektiv. Vi fortsätter vår framgångsrika resa genom att utveckla våra affärer med en tydlig strategi för tillväxt, där vi utforskar nya marknader och växer globalt.

Med en växande världsbefolkning, accelererande klimatförändringar och mer medvetna konsumenter, är kraven på företags ansvar för vår miljö och vår planet högre än någonsin. Vi behöver alla hjälpas åt. På Lantmännen vet vi att allt vi gör är del av någonting större, och vi satsar på innovation och hållbar utveckling för att skapa produkter och tjänster med en positiv inverkan på samhället och människors vardag.