Samarbeten och dialog

Dialog och samverkan mellan politik, näringsliv och intresseorganisationer blir allt viktigare för att kunna lösa gemensamma komplexa utmaningar och bidra i rätt riktning. Lantmännen deltar i debatten och bedriver ett aktivt påverkansarbete i flera viktiga frågor.

Genom att vara en ansvarstagande och konstruktiv aktör bidrar Lantmännen till en positiv samhällsutveckling som samtidigt främjar våra affärer och strategier.

Lantmännen driver och initierar intressentdialoger inom alla de områden och sakfrågor som bedöms vara affärskritiska. Det handlar dels om frågor där vi måste gå i takt med marknaden för att ta ansvar, dels om frågor där vi vill ta ledarskap men inte kan flytta fram positionerna på egen hand. Genom att vara en kompetent och konstruktiv partner till beslutsfattarna, kan vi skapa goda förutsättningar för svenskt lantbruk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De frågor som identifierats som de viktigaste för Lantmännen att bevaka eller driva sammanfattas i tre områden; Livskraftigt lantbruk, Grön energi/Bioekonomi och Ansvarsfullt producerad mat. Alla med Hållbar utveckling som genomgående tema. Dialogen i respektive fråga förs med flera aktörer och genom medverkan i forum och nätverk.

Transparency International Sveriges näringslivsforum

Lantmännen är medlem i Transparency International, TI, Sveriges näringslivsforum ”Corporate Supporters Forum” som aktivt arbetar med korruptionsbekämpning genom kunskapsutbyte. TI är en långvarig samverkanspartner till FN och arbetar globalt med att bekämpa korruption genom ett flertal initiativ. I näringslivsforumet ingår 14 svenska storföretag,bland andra Siemens, Atlas Copco, H&M, NCC, SKF och AstraZeneca, som är internationellt verksamma med erfarenhet av högriskmiljöer.

Branschdialog för hållbar soja

Sedan 2014 verkar Lantmännen, Världsnaturfonden WWF och cirka 40 andra svenska företag och organisationer för att öka andelen ansvarfullt odlad soja som används av den svenska livsmedelssektorn. Överenskommelsen i den Svenska Sojadialogen innebär att 100 procent av den soja som används i livsmedel från de undertecknande företagen ska vara ansvarsfullt producerad, från år 2015. Detta uppfylls genom köp av soja som är certifierad enligt trovärdig standard accepterad av Sojadialogen.