Distrikt Gävleborg

Distrikt Gävleborg bildas av landskapen Hälsningland och Gästrikland. Odlingen i distriktet domineras av vall och grönfoder, samt spannmål. Spannmålsproduktionen har sitt centrum i den södra delen av distriktet, i Gästikland.