Vatten

En tredjedel av världens länder hotas idag av vattenbrist. För att säkerställa alla människors tillgång till rent vatten, ur ett globalt perspektiv, måste vi nå en mer effektiv vattenanvändning och undvika överuttag från riskområden. Vi måste också se till att minimera föroreningen av vattentäkterna.