Functional food

Functional food är en grupp livsmedel som kan konsumeras som vanlig föda, men som har dokumenterade hälsoeffekter. Därmed klassas inte produkter i form av piller eller pulver som functional foods. Termen functional foods är ett oreglerat begrepp och börjar ersättas av begreppet ”livsmedel med hälsopåståenden”. På Lantmännen har vi även livsmedel för specifika medicinska ändamål - SPC-Flakes och Salovum.