Rapporten

Årsboken

Webbinarium

YouTube preview

Science Based Action i livsmedelsvärdekedjan

Den 6 december 2023 samlade Lantmännen företag, akademi och andra sociala aktörer för spännande diskussioner och inspiration om hur svensk livsmedelsproduktion ska nå fossilfrihet. 

YouTube preview

EU-besök på Framtidsgården Svalöv

Den 30 maj samlades EU:s CAP-direktörer för ett studiebesök och konferens på Framtidsgården Svalöv, som en del av EU-mötet i Malmö under det svenska ordförandeskapet. De drygt 100 besökarna fick ta del av Lantmännens plan framåt mot Framtidens Jordbruk 2050, se ny teknik och odlingsmetoder för ett mer hållbart och produktivt jordbruk samt ta del av ett panelsamtal om hur framtidspotentialen för jordbruket kan realiseras. 

YouTube preview

Fossilfri omställning i en utmanande tid

Den 8 november 2022 samlade Lantmännen företagsledare och samhällsaktörer för att diskutera en stärkt svensk livsmedelsförsörjning och om omställningen till en klimatneutral produktion.​ Lantmännen lanserar nu en avgörande pusselbit – fossilfri mineralgödsel – och möjliggör vad som sannolikt är världens första, storskaliga fossilfria produktion av livsmedel. ​

YouTube preview

Invigning av Framtidsgården Svalöv

Den 14 juni 2022 invigdes Lantmännens nya Framtidsgård Svalöv, där en ny och mycket avancerad växtförädlingsanläggning skapats. Lanseringen samlade experter och intressenter på plats i Skåne till ett seminarium som direktsändes, och en guidad tur på gården.

YouTube preview

Framtidens Jordbruk - Mjölk & nötkött rapporten

I och med lanseringen av rapporten Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött, där vi räknat på potentialen för att minska klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden, bjöd Lantmännen in till seminarium. 

YouTube preview

29 skördar kvar

Den 25 november 2020, ett år efter lanseringen, samlades vi igen för ett seminarium om Framtidens Jordbruk. Nyckelaktörer i den fossilfria omställningen som representerade tekniken, marknad och politiken fanns med i programmet och diskuterade var vi står nu, utmaningar och möjligheter. Ett axplock av pågående projekt och hörde experter och samarbetspartners som representerar olika delar av värdekedjan berätta om konkreta initiativ.  

YouTube preview

Invigning av Framtidsgården Bjertorp

Lantmännen sände live från Framtidsgården Bjertorp på Västgötaslätten under den digitala invigningen torsdagen den 15 april 2020. Inbjudna gäster och medarbetare samtalade om Bjertorps roll i utvecklingen av Framtidens Jordbruk med konkreta nedslag i frågor om jordhälsa, kolinlagring och precisionsodling.

YouTube preview

Lansering av Framtidens Jordbruk

I samband med lanseringen av rapporten ”Framtidens jordbruk – vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050” bjöd Lantmännen in till ett lanseringsseminarium i Stockholm onsdagen den 20 november 2019.