Ursprung

Ursprung och transparens är viktiga frågor för oss på Lantmännen. Vi använder i möjligaste mån svenskt spannmål i vårt svenska sortiment och i ökande grad också svenska bönor.

Svenskt spannmål från våra medlemmar, svenska lantbrukare, är alltid förstahandsvalet som bas i vårt svenska sortiment. Vi strävar efter att förlägga vår produktion så nära marknaden som möjligt, där våra konsumenter finns. Nedan följer en rad exempel på hur vi jobbar med transparens och ursprung.

Vi använder i möjligaste mån svensk spannmål i vårt svenska sortiment och i ökande grad också svenska bönor. Tillgång och kvalitet påverkar möjligheten att använda svenska råvaror. Vi erbjuder idag pasta gjord på spannmål (durumvete) som odlas på Gotland och bönor odlade på Öland. I våra färdigrätter använder vi alltid svenskt kött och fågel. Fisk köps in med märkningen Marine Stewardship Council MSC eller motsvarande. Vi strävar efter att använda svenska råvaror i vårt svenska produktsortiment. Vi arbetar med svenskmärkningen för att stärka marknadsföring av svenska mervärden på viktiga produkter, till exempel på ett antal produkter i Kungsörnens mjölsortiment. 

Vi på Lantmännen använder vår gröna grodd som garant på våra livsmedelsförpackningar. Den gröna grodden står för ansvarsfullt producerad mat. Mat som vi tar fram på ett hållbart sätt, från jord till bord. Vårt varumärke och våra produkter står för ansvar, kvalitet och förtroende genom hela värdekedjan. Hela vår verksamhet bygger på att skapa långsiktigt värde för våra medlemmar, svenska bönder.

Det finns flera faktorer av betydelse för en hållbar utveckling av livsmedelsproduktionen. Det är viktigt att matens ursprung tydliggörs, men det är lika viktigt att ha ett bredare hållbarhetsperspektiv än bara ursprung - exempelvis på hur maten är tillverkad och hur grödorna odlas.

Produktionen förläggs i vissa fall i länder som är specialiserade på en viss typ av produkt. Lantmännen ser samtidigt kontinuerligt över logistiken och möjligheterna att minimera onödiga transporter.

Läs mer om Lantmännens mål för minskad klimatpåverkan från transporter.