Slam

Utgångspunkten för Lantmännen är att vi vill ha säkra produkter i alla led som våra kunder och konsumenter känner förtroende för, och att inget ocertifierat slam ska återföras till åkrarna.