Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Magnus Kagevik

Vd och koncernchef

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandbio AB,
PEMA Sweden AB och SPBI Service AB.

Mer information

Per Arfvidsson

Vice koncernchef

Anställd: 2011
Ansvarsområden: Chef IT, digital utveckling, näringspolitik, hållbar utveckling samt R&D.
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. & Logistik, Chalmers Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Foodhills AB,
Sweden Food Arenas och för Lunds Universitet.

Mer information

Elisabeth Ringdahl

Divisionschef Lantbruk

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandagra Group AB,
Scandagra Eesti AS, Rezekne Dzirnavnieks AS,
UAB Scandagra och Scandagra Polska Sp. z o.o.

Mer information

Lars-Gunnar Edh

Divisionschef Energi

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Mer information

Werner Devinck

Vd Lantmännen Unibake

Anställd: 2013
Utbildning: Nationalekonom,
University of Leuven, Belgien

Mer information

Carl-Peter Thorwid

Vd Lantmännen Cerealia

Anställd: 2016
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköping.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Livsmedelsföretagen
och styrelsesuppleant i HKScan Oyj.

Mer information

Niklas Lindberg

Vd Swecon

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom 

Mer information

Michael Sigsfors

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2008
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Mer information

Elisabeth Wallin Mononen

Direktör HR- & kommunikat.

Anställd: 2005
Ansvarsområde: Direktör HR- & kommunikation
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet, MBA, University of Illinois at Chicago.
Styrelseuppdrag: Suppleant i Hagabergs Mekaniska Aktiebolag

Mer information

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Anställd: 2011
Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pensionsstiftelsen Grodden

Mer information