Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Per Olof Nyman

Vd, koncernchef och chef Division Livsmedel

Anställd: 2008
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi,
Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hauptgenossenschaft
Nord AG, HKScan Oyj och i Svensk Kooperation Ekonomisk
Förening

Mer information

Per Arfvidsson

Vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt FoU

Anställd: 2011
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. &
Logistik, Chalmers Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Foodhills AB,
Sweden Food Arenas och för Lunds Universitet.

Mer information

Elisabeth Ringdahl

Chef Division Lantbruk

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandagra Group AB,
Scandagra Eesti AS, Rezekne Dzirnavnieks AS,
UAB Scandagra och Scandagra Polska Sp. z o.o.

Mer information

Niklas Lindberg

Chef Swecon

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom 

Mer information

Werner Devinck

Chef Lantmännen Unibake

Anställd: 2013
Utbildning: Nationalekonom,
University of Leuven, Belgien

Mer information

Carl-Peter Thorwid

Chef Lantmännen Cerealia

Anställd: 2016
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköping.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Livsmedelsföretagen
och styrelsesuppleant i HKScan Oyj.

Mer information

Magnus Kagevik

Group COO och chef division Energi

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandbio AB,
PEMA Sweden AB och SPBI Service AB.

Mer information

Christian Johansson

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2020
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet och INSEAD-diplom i Global Management, Insead Business School, Fontainebleau (Frankrike)
Styrelseuppdrag: Ledamot i Handelshögskolans råd, Göteborgs Universitet

Mer information

Elisabeth Wallin Mononen

HR-direktör

Anställd: 2005
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet, MBA, University of Illinois at Chicago.
Styrelseuppdrag: Suppleant i Hagabergs Mekaniska Aktiebolag

Mer information

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Anställd: 2011
Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pensionsstiftelsen Grodden

Mer information