Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Magnus Kagevik

Vd och koncernchef

Tf Chef affärsområde Cerealia

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandbio AB,
PEMA Sweden AB och SPBI Service AB.

Mer information

Per Arfvidsson

Vice vd

Anställd: 2011
Ansvarsområden: Chef IT, digital utveckling, näringspolitik, hållbar utveckling samt R&D.
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. & Logistik, Chalmers Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Foodhills AB,
Sweden Food Arenas och för Lunds Universitet.

Mer information

Elisabeth Ringdahl

Chef division Lantbruk

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandagra Group AB,
Scandagra Eesti AS, Rezekne Dzirnavnieks AS,
UAB Scandagra och Scandagra Polska Sp. z o.o.

Mer information

Lars-Gunnar Edh

Chef division Energi

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Mer information

Carsten Lyngsø Thomsen

Chef affärsområde Unibake

Anställd: 2021
Utbildning: Graduate Diploma in Finance & Economics from Copenhagen Business School

Mer information

Niklas Lindberg

Chef affärsområde Swecon

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom 

Mer information

Michael Sigsfors

CFO

Anställd: 2008
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Mer information

Elisabeth Wallin Mononen

HR & Kommunikationsdirektör

Anställd: 2005
Ansvarsområde: Direktör HR- & kommunikation
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet, MBA, University of Illinois at Chicago.
Styrelseuppdrag: Suppleant i Hagabergs Mekaniska Aktiebolag

Mer information

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Anställd: 2011
Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pensionsstiftelsen Grodden

Mer information