Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Magnus Kagevik

Group President & CEO

Acting Executive Vice President Lantmännen Cerealia Business area

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandbio AB,
PEMA Sweden AB och SPBI Service AB.

Mer information

Per Arfvidsson

Executive Vice President

Lantmännen Group

Anställd: 2011
Ansvarsområden: Chef IT, digital utveckling, näringspolitik, hållbar utveckling samt R&D.
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. & Logistik, Chalmers Tekniska Högskola.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Foodhills AB,
Sweden Food Arenas och för Lunds Universitet.

Mer information

Elisabeth Ringdahl

Executive Vice President

Lantmännen Agriculture Sector

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandagra Group AB,
Scandagra Eesti AS, Rezekne Dzirnavnieks AS,
UAB Scandagra och Scandagra Polska Sp. z o.o.

Mer information

Lars-Gunnar Edh

Executive Vice President

Lantmännen Energy Sector

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Mer information

Carsten Lyngsø Thomsen

Executive Vice President

Lantmännen Unibake Business area

Anställd: 2021
Utbildning: Graduate Diploma in Finance & Economics from Copenhagen Business School

Mer information

Niklas Lindberg

Executive Vice President

Swecon Business area

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom 

Mer information

Michael Sigsfors

Senior Vice President CFO

Lantmännen Group

Anställd: 2008
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Mer information

Elisabeth Wallin Mononen

Senior Vice President HR & Communication

Lantmännen Group

Anställd: 2005
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet, MBA, University of Illinois at Chicago.
Styrelseuppdrag: Suppleant i Hagabergs Mekaniska Aktiebolag

Mer information

Tove Cederborg

Senior Vice President General Counsel

Lantmännen Group

Anställd: 2011
Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pensionsstiftelsen Grodden

Mer information