Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Magnus Kagevik

Group President & CEO

Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik 
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Aktiebolag, HaGe Kiel och team SE.

Mer information

Per Arfvidsson

Executive Vice President & CTO Lantmännen Group

Anställd: 2011
Utbildning: Civilingenjör Maskin, Industriell org. & Logistik
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sweden Food Arena och Agronod.

Mer information

Elisabeth Ringdahl

Executive Vice President

Lantmännen Agriculture Sector

Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: Styrelseleordförande i Rezekne JSC. Styrelseledamot i Scandagra Group AB, Scandagra Polska Sp. z o.o. och HaGe Kiel.

Mer information

Lars-Gunnar Edh

Executive Vice President

Lantmännen Energy Sector

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Drivkraft Sverige AB.

Mer information

Thomas Isaksson

Executive Vice President Lantmännen Cerealia Business area

Anställd: 2015 
Utbildning: Ekonomie magister


Mer information

Carsten Lyngsø Thomsen

Executive Vice President

Lantmännen Unibake Business area

Anställd: 2021
Utbildning: Diploma Business Administration

Mer information

Niklas Lindberg

Executive Vice President

Swecon Business area

Anställd: 2015
Utbildning: Master of Business Science
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i X-innovations AB. Styrelseledamot i Hyttbäcken Invest AB.

Mer information

Michael Sigsfors

Executive Vice President & CFO

Lantmännen Group

Anställd: 2008
Utbildning: Civilekonom

Mer information

Emma Stockhaus

Senior Vice President & Head of HR

Lantmännen Group

Anställd: 2011
Utbildning: Civilekonom

Mer information

Henrik Sundell

General Counsel

Lantmännen Group

ANSTÄLLD: 2024
UTBILDNING: Jur kand.

Mer information

Frida Tydén

Senior Vice President & Head of Communications & Marketing Lantmännen Group

ANSTÄLLD: 2007
UTBILDNING: Civilekonom 

Mer information