Examensarbete och uppsats

Tack vare vår breda verksamhet kan vi erbjuda möjligheter för studenter med olika utbildningsbakgrund. Du kan skicka in din intresseanmälan när som helst, men möjligheterna att erbjuda en plats för praktik, exjobb eller dylikt varierar beroende på våra aktuella behov och resurser. Om vi ser att det finns en matchning mellan din profil, det föreslagna ämnet och våra behov så kommer vi att kontakta dig.

För att ge dig själv och oss största möjliga chans att hitta rätt bör du förbereda dig genom att besvara följande frågor - se den gröna rutan till höger.

Om du är intresserad av praktik eller examensarbete inom forskning och utveckling kan du läsa om Forskningsstiftelsens tre strategiska forskningsområden: Lantbruk och maskin, Bioenergi och gröna material samt Livsmedel och hälsa.

 

  • Vilken del av Lantmännen är du intresserad av?

  • Har du ett tydligt förslag på problemformulering eller tema för examensarbetet/uppsatsen?

  • Var vill du vara placerad geografiskt?

 

Skriva uppsats eller examensarbete

De personuppgifter du lämnar när du fyller i formuläret ovan behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.