Tidningen Grodden

Medlemstidningen Grodden utkommer med fem nummer per år. ​Lantmännens medlemmar får tidningen som medlemsförmån, den som är intresserad av att veta mer om oss kan när som helst börja prenumerera.

Vill du prenumera eller annonsera?

Kontakta Grodden-redationen om du vill boka annonser, har frågor eller vill ge tips.

Godbitar ur de senaste numren av Grodden