Är du morgondagens entreprenör?

Klimatförändringar, en växande befolkning, nya mattrender och hälsorön ställer allt högre krav på framtidens mat och lantbruk. Därför behövs nytänkande och entreprenörskap. Innovation är nyckeln till en hållbar livsmedelsproduktion och ett livskraftigt lantbruk.

Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Idéer behöver rätt miljö för att växa och hos oss får du som entreprenör hjälp med att utveckla din idé till en lönsam affär.

Varje sådd är en start-up

Växthuset Foder - Hösten 2019 års upplaga

Foderinnovation för Nordens djurslag

Under 2018 genomförde vi två olika Växthus-program med specifika teman. Det första, Växthuset Agtech, fokuserade på det digitala lantbruket, och det andra, Växthuset Foodtech, fokuserade på uppskalning av matinnovationer. Nu rör vi oss vidare och är stolta att presentera hösten 2019 års tema av Växthuset - nämligen Foder! 

Vilken typ av idéer söker vi?

Vi söker dig som har en idé eller lösning inom foder eller foderproduktion som kan hjälpa oss att uppnå vår vision om framtidens foderinnovationer.

Vi letar efter idéer som kan ge oss:

  1. Nya, hälsosamma och smakrika foderprodukter och/eller foderingredienser
  2. Smartare distribution av foder
  3. Fodertjänster som underlättar för lantbrukaren
  4. Minskad klimatpåverkan inom alla delar av foderproduktionskedjan

Vad är Växthuset Foder?

Lantmännens Växthus är ett utbildningsprogram för dig som behöver affärsutveckling och praktisk produktutveckling för att förbättra och skala upp en affärsidé. Programmet genomförs tillsammans med Ideon Agro Food. Växthuset består av en serie workshops och ett avslutande draknäste under hösten 2019. Under programmet arbetar vi med affärsmodeller, kundbehov, pitchträning och mycket mer!

Programmet är kostnadsfritt, du betalar endast dina egna resor till och från workshoparna. Du behåller självklart alla rättigheter din idé.

Jakob Söderström, programansvarig för Växthuset, berättar mer om programmet:

Jonathan Sjöström, säljare på Lantmännen Lantbruk, berättar om sitt deltagande i Växthuset:

Tillsammans löser vi dagens och framtidens utmaningar

Lantmännens Växthus är en viktig del av vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med dig och andra entreprenörer runtom i landet kan vi hjälpas åt att ytterligare effektivisera lantbruket, trygga matförsörjningen och möta klimatutmaningarna.

På så sätt kan vi erbjuda konsumenter hälsosamma och hållbara produkter i matbutiken.

På så sätt tar vi ett gemensamt ansvar från jord till bord.

Läs mer om Lantmännens forsknings- och innovationsarbete här.

Vi letar efter innovativa idéer inom lantbruks- och livsmedelsområdet som löser dagens och framtidens utmaningar och möjliggör ett livskraftigt lantbruk.

Exempel på tidigare projekt

Optimering av kvävegödsling

Jonathan Sjöström, säljare på Lantmännen Lantbruk, deltog i Växthuset 2016. Under programmet tog han fram en metod för säljare att stötta lantbrukare att optimera kvävegödslingen i kvarnvete. Idén ska implementeras brett i Lantmännen under skörden 2018.

Jonathan berättar om Växthuset: "Programmet utvecklade mig som person, gav mig större inblick i affärsutveckling, säljteknik, retorik och ett större nätverk".

Digital rådgivning

Under en av Växthusets omgångar tittade två av Lantmännens medarbetare på möjligheterna att utöka den rådgivning vi erbjuder till växtodlare. Projektet godkändes för en fortsättning och blev en viktig pusselbit i Lantmännens utveckling av digitala tjänster till svenska lantbrukare.

2016 lanserade Lantmännen den första plattformen under namnet LM². Genom LM² samordnas alla affärer på en plattform, samt utvecklar Lantmännens digitala erbjudande till lantbrukarna.

Gröna proteiner

Lantmännen Agroetanol är Nordens största producent av hållbar etanol. För att göra förädlingen av etanolen mer effektiv tittade de på att tillsätta svamp i processen.

Vid sidan av etanolproduktionen upptäcktes att svamparna skulle kunna förädlas till en smaklig grön proteinråvara. Detta undersöktes i Växthuset av en grupp från Agroetanol. Projektet godkändes och fick resurser att vidareutvecklas inom Lantmännen.

Projektet har nu beviljats närmare en och en halv miljon kronor i bidrag för att utveckla klimatsmart protein som alternativ till konventionell köttproduktion.

Har du frågor kring Växthuset?

Kontakta oss!

Jakob Söderström och Jakob Lindblad är programansvariga för Lantmännens Växthus. Deras kontaktuppgifter ser ni nedan.

Jakob Söderström

Innovation och affärsutveckling
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 10 59
jakob.soderstrom@lantmannen.com

Emma Nordell

Innovation och affärsutveckling
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 10 13
emma.nordell@lantmannen.com