En medlem i Lantmännen kan antingen vara en fysisk eller en juridisk person. Innan du ansöker om medlemskap måste du ha ett kundnummer hos Lantmännen.

Medlemsansökan

För att få bli medlem måste du bedriva lantbruks- eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde. Som medlem kan du även överlåta ditt finansiella innehav till en annan medlem i Lantmännen.

Ny kund utan BankID

Om du saknar BankID för att ansöka om nytt kundnummer går det även att ansöka via blankett. Obs! att vidimerad kopia av ID-handling ska bifogas med ansökan.

Blankett Kontoansökan