För att få bli medlem måste du bedriva lantbruks- eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde. Som medlem kan du även överlåta ditt finansiella innehav till en annan medlem i Lantmännen. För att bli medlem i Lantmännen behöver du först ansöka om ett kundnummer och sedan ansöka om att bli medlem.

Läs mer om vad medlemskapet innebär här

.