Distrikt Uppland

Förutsättningarna för jordbruk i distrikt Uppland är varierande med stora slätter runt Uppsala och Enköping som grenar ut sig åt olika håll i distriktet. Jordarna i området är mycket lämpliga för odling av framförallt höstvete.