Distrikt Uppland

Förutsättningarna för jordbruk i distrikt Uppland är varierande med stora slätten runt Uppsala och Enköping som grenar ut åt olika håll i distriktet. Jordarna i området är mycket lämpliga för odling av framförallt höstvete.
Utmed kusten i Roslagen och i norra Uppland produceras inte så mycket spannmål till avsalu men där finns ändå ett aktivt jordbruk med mestadels mjölkproduktion och dikor på betesdrift.

Kommer man ner mot Norrtälje, Rimbo och närmar sig huvudstaden på de mindre vägarna passerar man många fina gårdar i ett kuperat varierat landskap. Jordbruk bedrivs långt in i Stockholms förorter och även på Mälaröarna.

Distriktsstyrelse

Gustav Storm

Ordförande

070-533 13 84

Ärentuna Hägalund 48
743 91 Storvreta

More information

Johan Stiernstedt

Vice ordförande

Risberga Gård
741 94 Knivsta

More information

Anna Bodin

Sekreterare

070-320 34 95

Löt Bäddarö Gård
749 51 Grillby

More information

Andreas Eriksson

Balingsta Prästgård
755 91 Uppsala

More information

Peter Johansson

Sparrsätra Andersta
745 95 Enköping

More information

Tommy Runarsson

Barkö 153
742 92 Östhammar

More information

Åsa Berglund

Buckarby 168
740 45 Tärnsjö

More information

Valberedning