Alastair Ross har tidigare forskat inom livsmedelskemi och nutrition vid SLU och Chalmers. Nu är han tillbaka i hemlandet Nya Zealand och jobbar på forskningsinstitutet AgResearch. – Under min tid i Sverige fick jag upp ögonen för fullkorn och jag försöker fortfarande delta i studier som rör fullkorn när jag har möjlighet.

Nyligen publicerades en studie där Alastair Ross varit med och analyserat resultaten. Huvudforskare är Andrew Reynolds på University of Otago i Nya Zeeland. Studien handlar om vilken effekt fullkornsprodukternas partikelstorlek har på blodglukosresponsen hos personer med typ 2-diabetes. Resultatet visar att de produkter som hade störst partikelstorlek gav lägre blodglukosrespons hos personer med typ 2-diabetes.imageznigq.png

– Vi kommer att gå vidare och göra en längre studie, men de första resultaten är intressanta för personer med typ 2-diabetes. Där kan man behöva se över kostrekommendationerna och inte bara rekommendera fullkorn, utan fullkorn med större partikelstorlek. Till exempel bulgur i stället för couscous, säger Alastair Ross.

Vi kommer att gå vidare och göra en längre studie, men de första resultaten är intressanta för personer med typ 2-diabetes.

Det finns inte så mycket tidigare forskning om just fullkornets partikelstorlek kopplat till hälsoeffekter. – Det här är jättespännande och kan förklara varför det finns en så stor variation i resultaten i olika fullkornsstudier.

Hur är det då med fullkorn på Nya Zeeland? – Det finns inte alls samma utbud av fullkornsprodukter som i de nordiska länderna. Det finns en del fullkornsbröd, men om man kommer från Norden skulle man säkert klaga på kvalitet och utbud. I stället är det fokus på att maten ska vara prisvärd och kostråden handlar mycket om att äta frukt och grönsaker. Müsli, bars och frukostflingor är de största fullkornskällorna men innehåller ofta mycket socker. – Fetma och dess biverkningar är ett stort problem här och en stor del av matkulturen är ohälsosam med fish and chips och annan snabbmat.

...vi skulle behöva äta mer fullkorn, men medvetenheten är låg.

Så vi skulle behöva äta mer fullkorn, men medvetenheten är låg. Det danska fullkornsinitiativet tycker jag är ett fantastiskt exempel på hur man lyckats öka intaget, något liknande skulle vi behöva här, avslutar Alastair.

 

Text: Karin Janson