Vete, havre, råg och korn - spannmålsbaserade livsmedel ger mycket näring och har många hälsofördelar. Dessutom är de ett prisvärt alternativ i matbutiken.

Sedan århundranden tillbaka har sädesslagen spelat en viktig roll för människorna i Sverige. Under till exempel 1700-talet när maten var knapp utgjorde spannmål - i form av gröt, välling och bröd - omkring 80 procent av födan. Vi åt tidigare mycket råg och korn, men lite vete. Idag är vetet dock det vanligaste sädesslaget i de nordiska länderna.

Än i dag är spannmål ett mycket viktigt baslivsmedel som odlas på nästan hälften av världens totala odlade yta.