Hållbar utveckling

Vår vision handlar om att förädla åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt, och på så sätt bidra till ett livskraftigt lantbruk. Med kunskapen om spannmål och vårt långsiktiga förhållningssätt vill Lantmännen ta en aktiv roll för en mer hållbar energi- och livsmedelsförsörjning. På de här sidorna beskriver vi vårt arbete med ansvar från jord till bord, med fokus på de frågor som har störst betydelse för ett långsiktigt hållbart, lönsamt och livskraftigt lantbruk.

En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att ta fram och erbjuda produkter och tjänster med mervärden för hälsa och miljö.

Vår roll

Lantmännen är ett ansvarstagande företag som utvecklar hållbara lösningar. Tillsammans med andra aktörer i vår värdekedja skapar vi lönsamma affärer som samtidigt bidrar till en hållbar livsmedels- och energiförsörjning.

Hållbara affärer

Efterfrågan på odlade råvaror ökar samtidigt som det blir alltmer fokus på utmaningarna för framtidens energi- och livsmedelsförsörjning. Lantmännens kunskap och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö. En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. Särskilt fokus har vi på insatser som bidrar till mer hållbar odling. Hållbara affärer handlar för oss också om att använda alla typer av resurser i vår förädlingsverksamhet så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i leverantörskedjan.

Spannmål är vår röda tråd

Spannmål är basen för Lantmännens affärsverksamhet. Vårt bidrag till utvecklingen av en mer hållbar livsmedels- och energiförsörjning tar utgångspunkt i vår kunskap om spannmålsförädling och vår närvaro hela vägen från jord till bord. Ökad tillväxt från hållbara affärer förutsätter nära samarbete med andra aktörer: Utveckling och innovation tillsammans med forskare och leverantörer, och konstruktiv dialog med kunder och konsumenter kring vilka mervärden som efterfrågas respektive kan erbjudas.

Hållbarhetsredovisning & Uppförandekod

Hållbarhetsbloggen

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson delar med sig av reflektioner och perspektiv på temat ansvar från jord till bord. Se hela Hållbarhetsbloggen

För frågor och dialog, välkommen att kontakta hållbarhetschef Claes Johansson: claes.johansson@lantmannen.com, telefon 010-556 10 05.