Handelsperioder och orderläggning

Du har möjlighet att lägga order för handel med emissionsinsatser under hela året och handeln sker regelbundet enligt en fastställd handelskalender med tio handelsperioder per år.

Handelsperioder

Handeln med emissionsinsatser sker regelbundet enligt handelskalendern nedan med tio handelsperioder per år Du kan bara ha en aktiv order i den handelsperiod som är öppen för orderläggning.

Handelsperiod  

Handelsperioden öppnar

Handelsperioden stänger
1 Januari 1:a Januari 31:a Januari
2 Februari 1:a Februari 28/29:e Februari
3 Mars 1:a Mars 31:a Mars
4 April-Maj 1:a April 31:a Maj
5 Juni-Juli 1:a Juni 31:a Juli
6 Augusti 1:a Augusti 31:a Augusti
7 September 1:a September 30:e September
8 Oktober 1:a Oktober 30:e Oktober
9 November 1:a November 30:e November
10 December 1:a December 31:a December

 

Handelsdagen är den dag då inkomna ordrar matchas och transaktionspriset fastställs och publiceras. Handelsdagen infaller alltid senast fem bankdagar efter handelsperiodens slut.

Ordrar ska vara SKM tillhanda senast sista dagen i handelsperioden.

På likviddagen byter emissionsinsatserna ägare och betalningen sker. Likviddagen infaller alltid senast åtta bankdagar efter handelsperiodens slut.

Vid genomförd försäljning finns pengarna tillgängliga på ditt sparmedelskonto hos Lantmännen. Vid genomfört köp förs pengarna över till säljarens sparmedelskonto och köpta emissionsinsatser finns på ditt emissionskonto.

Som avgången medlem kan du sälja dina emissionsinsatser fram till att utbetalningen av emissionsinsatserna sker i början av juli året efter utträdet lämnats in.

Orderläggning

Hur lägger jag en order? Vad behöver jag tänka på?

För att handla med emissionsinsatser ska du skicka en order genom att fylla i det digitala orderformuläret som finns tillgängligt på LM2 Ekonomi. Skickar du flera ordrar så är det din senast inkomna handelsorder som gäller. Detaljerade instruktioner för orderläggning finner du på LM2 Ekonomi under fliken Emissionshandel.

Har du inte tillgång till LM2 kan du även fylla i en fysisk orderblankett och skicka med post. Denna blankett hittar du under Dokument och blanketter.

Din order ska vara framme hos Svensk Kraftmäkling (SKM), som sköter Lantmännens emissionshandel, senast den sista dagen i handelsperioden. Om ordern kommer in senare så deltar den i nästföljande handelsperiod.

Ditt aktuella innehav ser du på ditt konto för emissionsinsatser på LM2 Ekonomi. På LM2 Ekonomi hittar du också en digital version av ditt senaste Medlemsbesked under fliken ”Blanketter och dokument”.

Vid köp måste medel motsvarande ordervärdet (kurs multiplicerat med nominellt värde) finnas tillgängligt på ditt sparmedelskonto på Lantmännen. Finns det inga tillgängliga medel handelsperiodens sista dag kommer ordern att avvisas.

Utöver den emissionshandel som arrangeras av SKM finns också möjligheten att handla direkt mellan enskilda medlemmar. Handeln med emissionsinsatserna sker som en ren affärsuppgörelse, där parterna själva avtalar om pris och villkor.

Blankett för emissionshandeln direkt mellan medlemmar (pdf)