Hållbar odling

Vi blir alltfler människor som ska äta och må bra inom ramen för vad vår planet kan producera. För att försörja hela jordens befolkning krävs en omställning i sättet att producera och konsumera mat. Störst klimatpåverkan och potential ligger i odlingsledet. Därför tar Lantmännen en aktiv roll i utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk där vi kan göra stor skillnad för klimat och natur.

Vägen till hållbar odling handlar om att hantera och balansera flera olika utmaningar. Det handlar om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel och om att ta hänsyn till lokala odlingsförutsättningar och lösningar. Läs mer om de viktigaste utmaningarna, vad de innebär och hur olika odlingsmetoder kan påverka i rätt riktning.

Genom vårt forsknings- och utvecklingsarbete och våra ägares långa och gedigna erfarenhet inom lantbruk kan vi möta framtidens utmaningar. Vi säkrar matförsörjningen till en växande befolkning samtidigt som vi fortsätter att utveckla och satsa på mer hållbara odlingsmetoder. Så bidrar Lantmännen till en mer hållbar matkonsumtion. Så tar vi ansvar från jord till bord.

Här kan Lantmännen göra skillnad

Lantmännen har analyserat klimatpåverkan från vetemjöl genom hela värdekedjan – från jord till bord – för att se var vi kan göra störst skillnad. Diagrammet illustrerar hur utsläppen är fördelade. Störst påverkan ligger i odlingsledet och vid framtagning av växtnäring.

Det är i odlingsledet som en stor del av värdet i Lantmännens produkter skapas - på åkern blir råvaran till. Det är även här Lantmännen har den största möjligheten att påverka livsmedelssektorn i en mer hållbar riktning. Genom att utveckla odlingen i Sverige kan vi erbjuda konsumenterna produkter med lägre miljöpåverkan.

Lantmännens förhållningssätt

Lantmännens långsiktiga målsättning är en hållbar livsmedelsproduktion från jord till bord. Vi arbetar i hela värdekedjan för att utveckla både det konventionella och ekologiska jordbruket. Den svenska spannmålsodlingen ligger redan långt fram när det gäller hållbar produktion, men utveckling av odlingen pågår ständigt. Lantmännen arbetar bland annat med sortutveckling, kemikaliefri utsädesbehandling, rådgivningstjänster till lantbrukare och vidareutveckling av teknik och metoder. Utvecklingen av hållbara spannmålskoncept är också en viktig del i Lantmännens strategiska affärsutveckling. Här kan du läsa mer om två exempel på spannmålskoncept vi jobbar med: