Exempel på tidigare projekt

Är du nyfiken på tidigare projekt i Växthus?

Sedan starten år 2014 har Växthuset genomförts i 10 omgångar och totalt 79 projekt har utvecklats. Läs mer om tidigare projekt här.

HUJ! - Vegansk smörgåsspread av bönor

Alice och Jonas, två entreprenörer från Alingsås, insåg när de började äta mer växtbaserat att det inte fanns något bra veganskt pålägg på marknaden. De bestämde sig för att skapa morgondagens smörgåspålägg och plötsligt föddes HUJ!.

HUJ! deltog i Växthuset Foodtech under 2018 års omgång. Efter ett framgångsrikt deltagande och pitch till drakarna bestämde sig Lantmännen för att investera i denna startup och hjälper nu företaget att skala upp på den svenska marknaden!

Cgrain – Kvalitetsbedömning av spannmål

En utmaning som Lantmännen står inför är kvalitetskontrollen av spannmålen. Kvalitetsdefekter som främmande spannmål, ogräsfrön, trasiga eller missfärgade sädeskorn är viktigt att upptäcka. En stor del av dessa analyser utförs manuellt av utbildad laboratoriepersonal. För att hjälpa personalen startades ett forskningsprojekt där ytterligare tillämpningar av bildanalys av spannmål undersöktes, delvis finansierat av Lantmännens FoU.

Resultaten från detta var med i Växthuset och utifrån detta startades företaget Cgrain. Cgrain säljer Cgrain Value, ett analytiskt instrument som utvecklats för att bedöma kvaliteten på spannmål genom analys av varje enskilt sädeskorn. Idag används instrumentet av flera spannmålsföretag och fabriker över hela världen. Läs mer på www.cgrain.se.

Glutenfri vetestärkelse

Lantmännen Reppe, ett dotterbolag till Lantmännen, förädlar vete till företagets huvudprodukter som består av vitalt vetegluten, vodka och etanol för humankonsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Reppe levererar sina produkter främst till livsmedelsindustrin och pappersindustrin.

År 2017 ville Reppe undersöka möjligheten att börja producera och sälja glutenfri vetestärkelse, en unik produkt med överlägsna bakningsegenskaper jämfört med andra glutenfria produkter. De deltog i Växthuset och utifrån programmet bestämde de sig för att satsa. Produkten lanserades under 2020.