Ekologiskt och konventionellt

Ofta ställs frågan om ekologiskt eller konventionellt är lösningen på en hållbar livsmedelsproduktion. Lantmännens uppfattning är att det som behövs är en utveckling av både konventionella och ekologiska odlingsmetoder.