Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Det är Lantmännens varumärkeslöfte. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom värdekedjan, att vi minimerar vår påverkan på miljön och att vi bidrar med bra, hälsosam mat som är hållbart producerad – nu och i framtiden.

Gröna grodden - en garant för Bra mat

Tillsammans med 25 000 svenska lantbrukare, ett omfattande forsknings- och innovationsarbete och höga krav på kvalitet, erbjuder vi bra mat som är ansvarsfullt producerad. Vår gröna grodd på förpackningen fungerar som en garant, en kvalitetsstämpel, för att maten är framtagen på ett ansvarsfullt sätt – från en hållbar odling, till produktion och hela vägen ut till butik och konsument.

Utmaningarna

Vårt arbete med ansvar från jord till bord ska bidra till en långsiktigt hållbar matproduktion. Det innebär att ta sig an tre stora utmaningar, gemensamma för hela världens livsmedelsförsörjning.

Klimatpåverkan

Produktion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan. För att säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även i förädling och transportledet.

Begränsade resurser

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Matvanor

Vad vi äter och hur vi äter spelar roll. För både hälsan och miljön. Ökad kunskap och fler medvetna val behövs för att främja en hälsosam och hållbar livsstil. Det vill säga matvanor som vi mår bra av och som jorden klarar av.

Våra varumärken

Här hittar du några av våra livsmedelsvarumärken som finns på den svenska marknaden. Klicka på bilderna för att komma till deras webbplatser.