Distrikt Gotland

På Gotland bedrivs det ett mycket intensivt jordbruk. Jordbruket främjas av det mycket speciella geografiska läget i jämförelse med övriga Sverige. Föutom lammproduktion är spannmålsodling samt grönsaksodling de vitkigaste agrara näringarna på ön.