Ägg

För att möta marknadskrav inom vår livsmedelsverksamhet använder vi ägg från frigående* höns i våra livsmedelsprodukter.

Den samlade svenska äggproduktionen är en viktig del av svenskt lantbruk och för Lantmännen. Sverige har mycket strikta djurskyddslagar och svenska äggproducenter står för en produktion med viktiga mervärden, som god djurhållning och ett gott smittskydd.

Lantmännen använder ägg som råvara i flera olika produkter, som pannkakor, bakverk och bakmixer. Produktion av och ursprung för ägg är inte bara en viktig fråga för oss, utan även för våra kunder i livsmedelsbranschen. Lantmännen står bakom alla svenska äggproducenter som har en lagenlig produktion med hög kvalitet och gott skydd för djurvälfärd, men för att möta kund- och marknadskrav inom livsmedel har vi börjat göra en gradvis anpassning till ägg från frigående* höns i våra livsmedelsprodukter.

I alla våra pannkakor används sedan en tid tillbaka uteslutande svensk äggråvara från frigående höns. Lantmännens bageriverksamhet i Sverige använder enbart ägg från höns som är frigående.

* frigående utomhus och inomhus enligt EU:s regler för märkning av ägg