Distrikt Östergötland

Distrikt Östergötland är beläget i Östergötlands och Norra Kalmar län. Terrängen är växlande, med större slätter, stora skogsområden samt kustlandskap - både vid Östersjön samt vid Vättern. Östgötaslätten är en central del av regionen. Området är ett av Sveriges växtartsrikaste landskap, och till ungefär 60 % täckt av barrskog.