BJERTORP

FRAMTIDSGÅRDEN

På Framtidsgården Bjertorp drivs växtodling med utsädesproduktion och växtodlingsförsök. På gården strävar vi efter att optimera odlingssystem och markens egenskaper, samt minska klimatpåverkan med hjälp av den senaste teknologin för fältkörning och genom att öka kolinlagring och utveckla mullhalten i marken.

På Framtidsgården Bjertorp drivs växtodling med utsädesproduktion och växtodlingsförsök. På gården strävar vi efter att optimera odlingssystem och markens egenskaper, samt minska klimatpåverkan med hjälp av den senaste teknologin för fältkörning och genom att öka kolinlagring och utveckla mullhalten i marken.

På Lantmännens framtidsgård i Bjertorp på Västgötaslätten testar vi nya utsädessorter, nya sätt att odla, ny teknik och kombinerar olika åtgärder på gården för att kunna utveckla innovativa lösningar för framtiden.

Här testar vi i praktiken

På Framtidsgården Bjertorp testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken. På 890 hektar används och utvärderas nya metoder för en hållbar primärproduktion - med målet att nå klimatneutralitet 2050.

12%

Arbetet med precisionsodling och optimal management på Bjertorp gav 2020 en skörd för höstvete som låg 12 % över snittet för gårdarna i jämförbar region de senaste 15 åren.

Bjertorp är ett modernt växtodlingsjordbruk, för uppförökning och utsädesproduktion av aktuella och kommande sorter.

890 hektar

På Bjertorp brukar vi 890 hektar för växtodling - i huvudsak utsädesodlingar. 

 

Odlingen sker med hjälp av en modern maskinpark, där vi testar det senaste inom maskin- och odlingsteknik.

Så odlar vi på Bjertorp 2023


Framtidsgården på Bjertorp är ett modernt växtodlingsjordbruk som används för uppförökning och utsädesproduktion av aktuella och kommande sorter. Förutom ren sortprovning genomförs också en del odlingstekniska försök inom växtskydd och gödsling.

 

 

 

Grödor 2023

Areal (ha)

Höstvete 357
Höstraps 55
Höstraps Crotora 46
Vårkorn 5
Havre 69
Vårraps 11
Åkerböna 32
Korn 185
Rörsvingel 63
Rödklöver 25
Träda, salix och övrig mark 37
Vall 3
SUMMA 890 ha

 

Jag trivs med arbetet på Bjertorp för att här finns det förutsättningar att ta växtodlingen till nya nivåer med hjälp av moderna maskiner och ny teknik!

Kjell Carlsson, Driftsledare Bjertorp

Viktiga framsteg på gården

På Framtidsgården Bjertorp testar och utvärderar Lantmännen nya metoder, samtidigt som vi mäter och dokumenterar skeendena över tid. 

Ökad produktivitet

Arbetet med precisionsodling och optimal management på Framtidsgården gav 2020 en skörd för höstvete som låg cirka 12 procent över genomsnittet för gårdarna i jämförbar region under de senaste 15 åren. 

Vår skördetröska Fendt IDEAL möjliggör kvalitetsprover på kvadratmedernivå för spannmålet, och optimerar arbetet utifrån det. Den gör också att vi kan sortera och använda skörden för rätt ändamål.

Insatser för biologisk mångfald

Blommande zoner, där blommande örter ger bättre förutsättningar för pollinatörer, anlades 2020.

Lärkrutor på fälten hjälper lärkorna att landa och hitta föda.

Växtskyddet optimeras med hjälp av ny teknik som reglerar mängden växtskydd utifrån grönskan, vilket gynnar biologisk mångfald.

Jag gillar växtodling och att arbeta med ny teknik, odlingssystem och precisionsodling. Här på Bjertorp kan vi testa kommande odlingsstrategier och produkter på en modern gård med tillgång till ny teknik och maskinpark!

Erik Pettersson, Växtodlingsrådgivare

Träffa Johan på Bjertorp