På Framtidsgården Bjertorp drivs växtodling med utsädesproduktion och växtodlingsförsök. På gården strävar vi efter att optimera odlingssystem och markens egenskaper, samt minska klimatpåverkan med hjälp av den senaste teknologin för fältkörning och genom att öka kolinlagring och utveckla mullhalten i marken.

Här testar vi i praktiken

På Framtidsgården Bjertorp testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken. På 890 hektar används och utvärderas nya metoder för en hållbar primärproduktion - med målet att nå klimatneutralitet 2050.

Vår rapport Framtidens Jordbruk visar att det är möjligt att öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet. För att jordbruket ska kunna bli klimat- och miljömässigt hållbart, och för att öka produktiviteten och lönsamhet på gård, krävs en rad olika insatser. 

På Lantmännens framtidsgård i Bjertorp på Västgötaslätten testar vi nytt utsäde, nya sätt att odla, ny teknik och kombinerar olika åtgärder på gården för att kunna utveckla innovativa lösningar för framtiden.

 

12%

Arbetet med precisionsodling och optimal management på Bjertorp gav en skörd för höstvete som låg 12 % över snittet för gårdarna i jämförbar region de senaste 15 åren.

Bjertorp är ett modernt växtodlingsjordbruk, för uppförökning och utsädesproduktion av aktuella och kommande sorter.

890 hektar

På Bjertorp brukar vi 890 hektar för växtodling - i huvudsak utsädesodlingar. 

 

Odlingen sker med hjälp av en modern maskinpark, där vi testar det senaste inom maskin- och odlingsteknik.

Viktiga framsteg på gården under året

På Framtidsgården Bjertorp finns reserverad mark där Lantmännen kan testa och utvärdera nya metoder, samtidigt som vi mäter och dokumenterar skeendena över tid. Här är våra framsteg på gården under skördeåret 2020. 

Ökad produktivitet

Arbetet med precisionsodling och optimal management på Framtidsgården gav en skörd för höstvete som låg cirka 12 procent över genomsnittet för gårdarna i jämförbar region under de senaste 15 åren. 

Vår nya skördetröska Fendt IDEAL möjliggör kvalitetsprover på kvadratmedernivå för spannmålet, och optimerar arbetet utifrån det. Den gör också att vi kan sortera och använda skörden för rätt ändamål.

Minskad klimatpåverkan

Körning i fält har effektiviserats med GPS-system som reducerat bränsleåtgången med 5-15 procent under 2020.

Mineralgödsel framställt med bästa möjliga teknik för minskad klimatpåverkan har använts på 60% av odlingsarealen under 2020 och vi satsar på att skala upp till 100% 2021. Vi har förberett för att introducera fossilfritt gödsel så snart det finns tillgängligt. 

Insatser för biodiversitet

Blommande zoner, där blommande örter ger bättre förutsättningar för pollinatörer, har anlagts 2020.

Lärkrutor på fälten hjälper lärkorna att landa och hitta föda.

Växtskyddet optimeras med hjälp av ny teknik som reglerar mängden växtskydd utifrån grönskan, vilket gynnar biologisk mångfald.

Jag gillar växtodling och att arbeta med ny teknik, odlingssystem och precisionsodling. Här på Bjertorp kan vi testa kommande odlingsstrategier och produkter på en modern gård med tillgång till ny teknik och maskinpark!

Erik Pettersson, Växtodlingsrådgivare

Träffa Johan på Bjertorp

Jag trivs med arbetet på Bjertorp för att här finns det förutsättningar att ta växtodlingen till nya nivåer med hjälp av moderna maskiner och ny teknik!

Kjell Carlsson, Driftsledare Bjertorp