BJERTORP

FRAMTIDSGÅRDEN

På Framtidsgården Bjertorp driver Lantmännen växtodling genom utsädesproduktion och växtodlingsförsök. På gårdens 890 hektar testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken och driver forskningsprojekt som bygger vår kunskapsbas för att öka skördarna och minska klimatpåverkan från jordbruket.

På Framtidsgården Bjertorp driver Lantmännen växtodling genom utsädesproduktion och växtodlingsförsök. På gårdens 890 hektar testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken och driver forskningsprojekt som bygger vår kunskapsbas för att öka skördarna och minska klimatpåverkan från jordbruket.

Här testar vi i praktiken

På Lantmännens Framtidsgård Bjertorp på Varaslätten testar vi nya utsädessorter, nya sätt att odla, ny teknik och kombinerar olika åtgärder på gården för att kunna utveckla innovativa lösningar för framtidens jordbruk. På gården strävar vi efter att optimera odlingssystem och minska klimatpåverkan med hjälp av den senaste teknologin för fältkörning, precisionsodling och med insatser som blommande zoner och fågelåkrar för att främja den biologiska mångfalden. 

12%

Arbetet med precisionsodling och optimal management på Bjertorp gav 2020 en skörd för höstvete som låg 12 % över snittet för gårdarna i jämförbar region de senaste 15 åren.

Bjertorp är ett modernt växtodlingsjordbruk, för uppförökning och utsädesproduktion av aktuella och kommande sorter.

890 hektar

På Bjertorp brukar vi 890 hektar för växtodling - i huvudsak utsädesodlingar. 

 

Odlingen sker med hjälp av en modern maskinpark, där vi testar det senaste inom maskin- och odlingsteknik.

Framtidens Jordbruk på Bjertorp

På Framtidsgården Bjertorp testar och utvärderar Lantmännen nya metoder, samtidigt som vi mäter och dokumenterar skeendena över tid. 

Ökad produktivitet

På Bjertorp är teknik så som precisionsodling en viktig del i att öka produktiveten och minska klimatpåverkan. Genom datainsamling från fält kan arbetet optimeras utifrån lokala förutsättningar och fungera som beslutsunderlag för användning av insatsvaror och spannmål.

Framtidsgården Bjertorp har i genomsnitt en skörd av höstvete som ligger cirka 15 procent över genomsnittet för gårdar i jämförbar region de senaste 16 åren.

Minskad klimatpåverkan

Flera insatser för minskad klimatpåverkan görs på Bjertorp – som användning av fossilfritt bränsle i traktorer och spannmålstork. Under skörd 2023 introducerades även fossilfri mineralgödsel på gården.

Körning i fält har dessutom effektiviserats genom GPS-system som reducerar bränsleåtgången med 5-15 procent.

Insatser för biologisk mångfald

Årligen anläggs blommande zoner, där klöver, honungsört, solros och andra blommor ger bättre förutsättningar för pollinatörer. På Framtidsgården anläggs även lärkrutor på fälten som hjälper lärkorna att landa och hitta föda.​

2024 introduceras fågelåker på Bjertorp. En yta som lämnas oskördad under vintern och fungerar som en naturlig kärve för fåglarna.​ 

Jag trivs med arbetet på Bjertorp för att här finns det förutsättningar att ta växtodlingen till nya nivåer med hjälp av moderna maskiner och ny teknik!

Kjell Carlsson, Driftsledare Bjertorp

Så odlar vi på Bjertorp 2023


Framtidsgården på Bjertorp är ett modernt växtodlingsjordbruk som används för uppförökning och utsädesproduktion av aktuella och kommande sorter. Förutom ren sortprovning genomförs också en del odlingstekniska försök inom växtskydd och gödsling.

 

 

 

Grödor 2023

Areal (ha)

Höstvete 357
Höstraps 55
Höstraps Crotora 46
Vårkorn 5
Havre 69
Vårraps 11
Åkerböna 32
Korn 185
Rörsvingel 63
Rödklöver 25
Träda, salix och övrig mark 37
Vall 3
SUMMA 890 ha

 

Jag gillar växtodling och att arbeta med ny teknik, odlingssystem och precisionsodling. Här på Bjertorp kan vi testa kommande odlingsstrategier och produkter på en modern gård med tillgång till ny teknik och maskinpark!

Erik Pettersson, Växtodlingsrådgivare

Träffa Johan på Bjertorp