Påverka och var delaktig

Vi söker dig som brinner för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion! Engagera dig som förtroendevald och arbeta för din bransch och din bygd. Lantmännen har 20 distrikt från Norrbotten till Södra Skåne. I spetsen för varje distrikt finns en distriktsstyrelse som består av engagerade förtroendevalda som alla är med och påverkar Lantmännens och lantbrukets framtid.

Lantmännens distriktsstyrelser är en aktiv länk mellan medlemmar och koncernstyrelse. Du förmedlar kunskap och åsikter i båda riktningarna och har goda möjligheter att påverka Lantmännens arbete för svenskt lantbruk. Distriktsstyrelsen ordnar olika former av möten och träffar som bidrar till ökad kunskap och delaktighet bland medlemmarna.

Som förtroendevald kan jag göra en insats för gemensamt bästa

Som förtroendevald inom Lantmännen

  • Är du länken mellan medlemmarna och koncernstyrelsen
  • Ordnar du sociala mötesplatser för medlemmar och bidrar till en levande bygd
  • Får du ökad kunskap om och insyn i Lantmännens verksamhet
  • Får du möjlighet till utbildning och personlig vidareutveckling

Är du intresserad av att engagera dig som förtroendevalda? Kontakta gärna valberedningen i ditt distrikt eller Lantmännnens Ägarrelationer via Medlemskontakten.