Plast

Plast används i förpackningar för att skydda produkter och förlänga hållbarheten. Användningen har ökat kraftigt de senaste 50 åren, med negativa konsekvenser för klimat och miljö. Lantmännens strategi säkerställer en ansvarsfull och hållbar användning.