Distrikt Halland

Distrikt Halland består av Hallands län med en liten bit av Västergötland i den norra delen. I den västra delen ut med kusten så bedrivs ett intensivt lantbruk med stort inslag av animalieproduktion.

När man lämnar kustslätten och kommer upp i mellanbygden så minskar intensiteten. I distriktet finns 10 lokalföreningar och en stor del av medlemmarna i distriktet finns hos dessa.