Distrikt Halland

Distrikt Halland består av Hallands län med en liten bit av Västergötland i den norra delen. I den västra delen utmed kusten bedrivs ett intensivt lantbruk med stort inslag av animalieproduktion. När man lämnar kustslätten och kommer upp i mellanbygden så minskar intensiteten. I distriktet finns tio lokalföreningar och en stor del av medlemmarna i distriktet finns hos dessa.