Distrikt Halland

Halland omfattas av runt 3300 jordbruksföretag vilket mostsvarar ca. 5 % av landets totala antal. De halländska företagarna brukar 4 % av landets åkermark och 4 % av landets betesmark.