Distrikt Halland

Distriktsstyrelse

Jörgen Börjesson

Ordförande 
Mob: 073-965 84 39
jorgen.eriksberg@telia.com

Mikael Ingemarsson

Mob:070-969 60 96
lillatjarbygard@hotmail.com

Sven Ohlson

Vice ordförande
Mob: 073-433 54 40
sven@lisgard.se

Rikard Svensson

Mob:073-844-55 70
rikardsvensson88@gmail.com

Oskar Gustafson

Sekreterare
Mob: 070-337 36 25
oskargustafson@hotmail.com

Sofia Warefelt

Mob: 073-389 33 76
sofia.warefelt@hotmail.com

Valberedning

Andreas Modiggård

Mob: 073-055 84 41
Andreas.modiggard@hotmail.com

Magnus Cronqvist

Mob: 070-214 32 90
ekolund@gmail.com

Magnus Nilsson

Mob. 070583 58 86  
magnusbulan@hotmail.com