Stråförkortning

Stråförkortningsmedel hämmar sädesstråets längdtillväxt, så att det inte går av eller lägger sig ned. Vi verkar för en hållbar användning av kemikalier i odlingen, för att minimera riskerna för hälsa och miljö.