På Lantmännens Framtidsgårdar testar och utvärderar vi nya odlingsmetoder, växtförädling, teknologisk utveckling och datainsamling. 

Tillsammans ger våra Framtidsgårdar en bild av hur produktivitet, resurseffektivitet och miljöhänsyn kan förbättras för att vi ska nå framtidens hållbara och lönsamma jordbruk.

YouTube preview

Framtidens Jordbruk – Nyhetsbrev

Framtidens Jordbruk är Lantmännens vision och strategi för ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk med sikte på klimatneutralitet år 2050. Följ vår resa & ta del av senaste nytt genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!