FRAMTIDSGÅRDEN

BJERTORP | SVALÖV | VIKEN

På Lantmännens Framtidsgårdar omsätter vi teori till praktik, tillämpar vår kunskap och bygger erfarenheter. ​Tillsammans ger våra Framtidsgårdar en bild av hur produktivitet, resurseffektivitet och miljöhänsyn kan förbättras för att vi ska nå framtidens hållbara och lönsamma jordbruk.

På Lantmännens Framtidsgårdar omsätter vi teori till praktik, tillämpar vår kunskap och bygger erfarenheter. ​Tillsammans ger våra Framtidsgårdar en bild av hur produktivitet, resurseffektivitet och miljöhänsyn kan förbättras för att vi ska nå framtidens hållbara och lönsamma jordbruk.

Följ med på resan mot Framtidens Jordbruk!

Ta del av senaste nytt genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Framtidens Jordbruk är Lantmännens vision och strategi för ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk med sikte på klimatneutralitet år 2050, följ med på vår resa.