En kost med fullkornsprodukter av råg ger fler hälsovinster jämfört med en kost som innehåller siktade veteprodukter med låg fiberhalt, enligt en ny doktorsavhandling av Kia Nøhr Iversen vid Chalmers tekniska högskola.

Flera befolkningsstudier har visat att en kost som innehåller mycket fullkorn kan kopplas till en minskad risk för övervikt och fetma, men det har fram tills nu saknats kontrollerade studier som bekräftar detta och som belyser de underliggande mekanismerna bakom sambanden mellan fullkorn, kroppsvikt och kroppsfett. Den aktuella avhandlingen från Chalmers tekniska högskola bygger på tre studier där forskarna bland annat har studerat hur intag av spannmålsprodukter av fullkornsråg respektive siktat vete påverkar kroppsvikt, kroppsfett och olika metabola riskfaktorer som blodtryck, glukos, insulin och blodfetter.

En av studierna i avhandlingen, RågVikt-studien, undersökte om en fiberrik och energisnål kost som baseras på fullkornsprodukter av råg leder till en större viktminskning och ett lägre innehåll av kroppsfett, jämfört med en energisnål kost som innehåller produkter av siktat vete. Sammanlagt deltog 242 män och kvinnor, 30–70 år, med övervikt eller fetma i RågVikt-studien. De delades slumpmässigt upp i två grupper, där den ena gruppen åt en kost med fiberrika rågprodukter och den andra en kost med siktade veteprodukter. Efter tolv veckor hade gruppen som åt rågdieten tappat i genomsnitt knappt 1,1 kg mer kroppsvikt och 0,9 kg mer kroppsfett än den andra gruppen, berättar Kia Nøhr Iversen.

Gruppen som åt rågdieten tappade i genomsnitt knappt 1,1 kg mer kroppsvikt och 0,9 kg mer kroppsfett än den andra gruppen.

Det fanns däremot inga mätbara skillnader mellan de båda grupperna när det gällde aptit eller analyserade riskmarkörer som blodtryck och blodfetter. De uppmätta resultaten var delvis kopplade till förändringar i tarmbakteriernas sammansättning, men det fanns inga skillnader i självupplevd hunger eller mättnad hos de båda grupperna. Vår slutsats är att en energisnål kost med ett högt innehåll av fullkornsråg leder till större viktnedgång och en kraftigare minskning av kroppsfettet, jämfört med en energisnål kost som innehåller produkter av siktat vete. Rågdieten ger också lägre halter av vissa inflammationsmarkörer som är kopplade till hjärt-kärlsjukdom, säger Kia Nøhr Iversen. Att en kost med råg kan minska mängden av inflammationsmarkören CRP har visats i flera studier, men de bakomliggande orsakerna till detta ska också undersökas närmare.

Text: Åsa Eckerrot
Illustration: Peter Alenäs
Foto: Martina Butorac, Chalmers