Lantmännens ambassadörsprogram

Nu är nomineringen till nästa års ambassadörsprogram avslutad!

Vi har fått in många bra namn och tackar alla som engagerat sig, som antingen skickat in en egen anmälan eller som nominerat någon annan.

Vi har utsett 30 ambassadörer som kommer att träffas vid tre tillfällen under 2022.