Lantmännens ambassadörsprogram

Nu är anmälningstiden slut och vi kommer att kontakta de som nominerats eller anmält sig under januari.

Lantmännens ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram som ska ge deltagarna en ökad förståelse för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen.
Deltagarna medverkar med inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos morgondagens medlemmar.

Programmet löper under våren 2024.