Lantmännens ambassadörsprogram

Nu öppnar anmälan/nomineringen till nästa års ambassadörsprogram!

Lantmännens ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram som ska ge deltagarna en ökad förståelse för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen. Deltagarna medverkar med inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos morgondagens medlemmar.