Lantmännens ambassadörsprogram


42 Ambassadörer är med och formar framtidens lantbruk tillsammans med oss!

Nu är första omgången Lantmännenambassadörer utsedda. Totalt är det 42 personer, killar och tjejer från hela landet som kommer delta i vår första omgång av Lantmännens ambassadörsprogram.

Lantmännens ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram och som ska ge deltagarna en ökad förståelse för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen. Deltagarna kommer vara med och ge inspel på hur Lantmännen på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos morgondagens medlemmar.

Varför vill Lantmännen ha ambassadörer?

Svaret är naturligt. Vi vill möta våra kunder och medlemmar och berätta mer om vad Lantmännen är. Vi vill även samla på oss inspel från medlemmar och kunder – som i framtiden kommer att vara Lantmännens huvudsakliga målgrupp. Och där hoppas vi på synpunkter deltagarna.

Målet med ambassadörsprogrammet är att:

  • Öka intresset och förståelsen för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen - Aktiva kunniga medlemmar
  • Att få inspel av gruppen i hur Lantmännen på bästa sätt kan utveckla svenskt lantbruk och möta morgondagens medlemmars behov och förväntningar.
  • Att öka intresset för ett uppdrag som förtroendevald i Lantmännen.

Vid tre tillfällen mellan oktober 2019 och maj 2020 träffas ambassadörerna. Vid dessa möten presenteras Lantmännen som affärspartner, Lantmännens verksamhetsområden samt ägandet, medlemsdemokrati, utdelning och kapitalfrågor. Vi fördjupar oss i Lantmännenmodellen och i något av Lantmännens verksamhetsområden.
Programmet innefattar grupparbeten, tid för diskussioner och framför allt: inspirerande möten med andra människor.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta Jenny Andrén på 010-556 17 98 eller avdelningen för Ägarrelationer på 010-556 32 20, alternativt på mejl: jenny.andren@lantmannen.com