Lantmännens ambassadörsprogram

Nu är det dags att anmäla sig till nästa års ambassadörsprogram!

Det tidigare programmet, som avslutades i oktober 2020, var mycket uppskattat av både deltagarna och av alla inblandade på Lantmännen.
Det är flera av ambassadörerna som varit fullmäktige vid föreningsstämman samt blivit invalda som förtroendevalda i distrikten. Läs mer om programmet nedan.

Om du tycker det låter intressant för egen del eller om du känner någon annan som du vill nominera så skicka in ansökan via ansökningsformuläret.
Programmet startar i början av 2022.
Välkommen med din ansökan!

Beskrivning av programmet

Lantmännens ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram som ska ge deltagarna en ökad förståelse för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen. Deltagarna medverkar med inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos morgondagens medlemmar.

Varför vill Lantmännen ha ambassadörer?

Svaret är naturligt. Vi vill möta våra kunder och medlemmar och berätta mer om vad Lantmännen är. Vi vill även samla på oss inspel från yngre medlemmar och kunder, de som i framtiden kommer att vara Lantmännens huvudsakliga målgrupp.

Målet med ambassadörsprogrammet är att:

  • Att öka intresset och förståelsen för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen.
  • Att Lantmännen ska ha aktiva och kunniga medlemmar.
  • Att få inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan utveckla svenskt lantbruk, och hur vi kan möta morgondagens medlemmars behov och förväntningar. 
  • Att öka intresset för ett uppdrag som förtroendevald i Lantmännen.

Programmet 2019-2020

Ambassadörerna har träffats vid tre tillfällen under 2019 och 2020.
Vid dessa möten presenterades Lantmännen som affärspartner, Lantmännens verksamhetsområden samt ägandet, medlemsdemokrati, utdelning och kapitalfrågor.
Vi har fördjupat oss i Lantmännenmodellen och Lantmännens verksamhetsområden. Programmet har innefattat grupparbeten, tid för diskussioner och framför allt: inspirerande möten med andra människor.

Ambassadörer 2019-2020