Lantmännen styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 20 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.