FRAMTIDENS
JORDBRUK

Vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050

 Lantmännen har en tydlig plan för att möta jordbrukets utmaningar - en plan vi kallar Framtidens Jordbruk. Vi kan öka skördarna och nå klimatneutralitet till 2050. För att utveckla Framtidens Jordbruk och klara målen i Parisavtalet jobbar Lantmännen inom fyra områden - kunskap, bevis, erbjudande och samverkan. 

 Lantmännen har en tydlig plan för att möta jordbrukets utmaningar - en plan vi kallar Framtidens Jordbruk. Vi kan öka skördarna och nå klimatneutralitet till 2050. För att utveckla Framtidens Jordbruk och klara målen i Parisavtalet jobbar Lantmännen inom fyra områden - kunskap, bevis, erbjudande och samverkan. 

Skördeåret 2023

12 %

Tack vare precisionsodling och optimal management låg skörden för höstvete på Bjertorp cirka 12 procent över genomsnittet för gårdarna i jämförbar region under de senaste 15 åren.

11 400 ton

Odlingsprogrammet Klimat & Natur har sparat 11 400 ton CO2 under 2023, vilket motsvarar 5 190 varv runt jorden med flyg.

2025

Till 2025 ska all finsk råg som används i Lantmännens bagerier i Finland odlas i enlighet med Klimat & Natur – Lantmännens program för Framtidens Jordbruk.

Framtidens Jordbruk - en blogg

Här bloggar vi om vår resa mot Framtidens Jordbruk, hur vi ska öka skördarna, gynna den biologiska mångfalden och nå klimatneutralitet senast 2050. 

Följ med på resan mot Framtidens Jordbruk!

Ta del av senaste nytt genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Framtidens Jordbruk är Lantmännens vision och strategi för ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk med sikte på klimatneutralitet år 2050, följ med på vår resa.